Thông báo

Cách đưa bài viết lên website

Hướng dẫn đưa bài lên website

Thông báo tham quan công ty Intel ngày 20/03/2014

Để tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối trong quá trình học tập có cái nhìn thực tế về công việc và môi trường làm việc trong tương lai, Khoa CNTT phối hợp với phòng QLKH – HTQT tổ chức cho SV đi tham quan thực tế công ty Intel

Xem tiếp...

Hostgator coupon
Copyright © Phòng Quản trị thiết bị. Thiết kế bởi Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Số ĐT: (84-8) 37313631