Nhân sự

Thứ hai, 07 Tháng 4 2014

Hiện tại phòng gồm có các nhân sự sau:

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ
1  Nguyễn Xuân Vương   Thạc sỹ  
2        
3     Thạc sỹ  
4     Thạc sỹ  
5     Thạc sỹ  
6     Cử nhân  
7     Cử nhân  
8     Cử nhân  
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
Hostgator coupon
Copyright © Phòng Quản trị thiết bị. Thiết kế bởi Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Số ĐT: (84-8) 37313631