Chức năng - Nhiệm vụ

Chủ nhật, 06 Tháng 4 2014

Chức năng:

-        Quản lý đất đai, tài sản, vật tư và thiết bị của Trường.

-        Mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị.

-        Quản lý, bảo trì, sửa chữa thiết bị trong Trường.

-        Quản lý xe của Trường.

Nhân sự:

-        Trưởng phòng: Lê Thanh Hải

Liên hệ:

-        ĐT: 08.37313631 (15)

Hostgator coupon
Copyright © Phòng Quản trị thiết bị. Thiết kế bởi Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Số ĐT: (84-8) 37313631